SPECIALISTERNE NETWORK

International Specialisterne Community

Specialisterne Foundation

Specialisterne Foundation is a non-for-profit organization that works to enable one million jobs for people with autism and similar challenges. The foundation owns Specialisterne Denmark and the Specialisterne concept and trademark.

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

En ungdomsuddannelse til elever med autisme
– og med interesse for IT

Vil du vide mere?

Specialisterne udbyder en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for unge i alderen 16 til 25 år med autisme og lignende udfordringer.

Meningsfuldt liv i beskæftigelse 

Formålet med uddannelsen er at udvikle de unges personlige, sociale og faglige færdigheder, så de får de bedste muligheder for at begynde på en uddannelse eller træde ind på arbejdsmarkedet.

Og vi skaber synlige resultater.

63% af vores studerende er kommet videre i kompetencegivende uddannelse eller job over de seneste 5 år.

Fokus på IT 

Vores STU har fokus på IT og vi tilbyder blandt andet undervisning i 3D, computer grafics og game design.

“Der var bare god stemning lige fra starten. Jeg blev taget godt imod og klikkede med de andre med det samme. Det er let at tale med de andre, fordi vi har mange af de samme interesser.”

– Mathias, nuværende stuerende

Mere information om vores STU

Praktik

Hos Specialisterne får man mulighed for, at afprøve sig selv i mange forskellige praktikker.
Vi vil i fællesskab afklare hvilken aktivitet, uddannelse eller arbejdsplads som passer bedst til den enkelte efter endt STU.
Gennem interne praktikker på STU, kan man øve sig i hvad det vil sige at indgå i et samarbejde og løse forskellige arbejdsopgaver. Når man føler at man er klar og har mod på mere praktik, kan man komme i praktik på en arbejdsplads udenfor STU.
Alle aktiviteter vil altid være individuelt tilrettelagt efter erfaring og med fokus på, hvordan man trives bedst i en arbejdsopgave.

Hvordan fungerer det så?

Praktiksamtaler

Samtaler med praktikkoordinatoren vil ske løbende over alle tre år på STU.

Den første samtale finder sted indenfor de første 12 uger på STU. Denne periode er et afklaringsforløb, hvor vi sammen lægger en plan for, hvilken retning praktikken skal tage, så den passer til den enkeltes ønsker og mål bedst. På den måde kan vi tilbyde praktikker, som skaber den bedst mulige bro til et liv efter endt STU.

Praktikfag

Her tilbyder vi praktik- og erhvervsforberedende undervisning som kan give indsigt i styrker og udfordringer og kan hjælpe med at afklare muligheder for at komme ud i de eksterne praktikker. 

Undervisningen tager afsæt i følgende:

 • Metoder og strategier – Her forberedes ugens kommende arbejdsopgaver, vi arbejder med forskellige tilgange til arbejdsopgaver samt udarbejder en individuel praktikprofil. 
 • Interne produktioner – her løses arbejdsopgaver i vores egne lokaler på STU.
 • Gruppepraktik – Her tager vi til en fast ekstern praktikplads og løser mindre afgrænsede arbejdsopgaver. Denne praktik er pædagogisk støttet med en underviser til fire elever.

Eksterne praktikker

Et praktikforløb vil altid blive tilpasset den enkeltes ønsker og behov. Her vil man få mulighed for at afprøve sine kompetencer i trygge og individuelt tilpassede rammer. Nogle studerende kan have brug for at følge det forberedende Praktikfag før de går videre til eksterne praktikker. Andre kan være klar til det helt fra starten af et STU forløb. 

Gennem de løbende praktiksamtaler vil vi sammen lave alle de nødvendige aftaler omkring et praktikforløb. Vi laver om:
Konkret praktiksted, tidsrammer, arbejdsopgaver, kontaktpersoner, pauser, frokost, plan-b samt transport. Når en praktikaftale er lavet, starter vi altid med at følges til praktikstedet og afholder en opstartssamtale. En ekstern praktik kan både være på en enkelt dag i få timer eller i mange uger med flere timer om dagen. 

Vi arbejder ud fra tre eksterne praktikformer: 

 • Gruppepraktik – med og uden pædagogisk følgeskab.

 • Praktik med en ven – her kan to STU elever afholde et praktikforløb sammen.

 • Individuel praktik – en specialiseret praktik med fokus på individuelle STU mål. 

 

Praktikbevis

For alle afholdte praktikker vil der blive lavet et praktikbevis, hvor eleven, praktikkoordinator og praktikstedet sammen evaluerer forløbet. 

Pædagogiske og didaktiske metoder

Vores uddannelsesmiljø gennemsyres af vores værdier:

Respekt
Imødekommenhed
Tydelighed
Tilgængelighed (RITT)

Vores kompetenceudviklere i Specialisterne STU har en bred faglighed (lærere, socialpædagoger, socialrådgivere, en sygeplejerske, en psykolog samt IT-fagpersoner). Det er med til at skabe en alsidig hverdag, hvor alle faglige og sociale behov kan tilgodeses.

Vores normering er én underviser pr. 6 studerende og den enkelte medarbejder refererer til den samme leder.

Undervisningen tager afsæt i

 • at den unge er aktiv, både i undervisningen og fysisk aktivitet
 • at den unge får succesoplevelser og kommer i mål med opgaver og delmål
 • at den unge indgår i fællesskabet
 • at den unge oplever omgivelserne som værende trygge og rare at være i
 • at den unge oplever, at der altid er en kompetenceudvikler til rådighed, hvis man har brug for en snak

Metoder

 • Systemisk tænkning og metode
 • Narrativt perspektiv og tilgang
 • Hunter’s dokumentationsmodel (forandringsteori)
 • Brugen af Zone for nærmeste udvikling – sociokulturellæringsteori
 • Læringsmålsorienteret didaktik

Vil du starte i vores STU?

Hvis du er i målgruppen for en 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og ønsker at starte i Specialisternes STU, har du mulighed for at komme 1 uge i gratis praktik hos os.

I praktikken vil du prøve kræfter med nogle af de fag, vi tilbyder. Du vil indgå i undervisningen på lige fod med de nuværende studerende. Du vil møde vores studerende og underviserer og mærke den stemning, der præger vores dagligdag.

Efter 1 uges praktik vil du have et bedre udgangspunkt for at kunne vurdere om vores STU er noget for dig.

Skema og projektfag

Fagbeskrivelser

Almindelig Daglig Livsførelse (ADL)

Formål: At de studerende får specifikke kompetencer, der skal give dem en så aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.
Fagbeskrivelse: De studerende modtager undervisning i: Økonomi, kommunikation, E-borger, hygiejne, arbejdsplads- og uddannelsesnormer, madkundskab, rengøring, at flytte hjemmefra, transporttræning, uddannelsesvejledning m.m. Undervisningen er praktisk og giver de studerende færdigheder til livet under og efter deres STU. ADL er et vigtigt fag for vores studerende, og derfor er det også et fag, der indvirker i alle vores stamfag (brætspil, udflugt, frokost, idræt, morgensamling og samfundsfag).

Personlig samtale

Formål: At de studerende får viden om sig selv, egne udfordringer samt inddrages i deres egen læreproces.

Fagbeskrivelse: Der afholdes 20-30 min. samtale med hver studerende, hvor der tages udgangspunkt i deres fortællinger og oplevelser af tiden hos Specialisterne. Til samtalen anvendes måltrappen, som visuelt giver et billede af de studerendes læreprocesser. Samtalen tager også udgangspunkt i deres skema og deres generelle trivsel.

Samfundsfag

Formål: At de studerende får kompetencer inden for samfundsmæssige sammenhænge samt lærer at forholde sig kritisk og kan reflektere over samfundets strukturer og logikker. Faget skal give de studerende oplysning om demokrati og fællesskab og øger deres selvstændighed.
Fagbeskrivelse: Undervisningen tager hver uge udgangspunkt i et nyt samfundsrelevant tema, som efterfølgende debatteres, først i mindre grupper og derefter i fællesskab.

Brætspil

Formål: At de studerende får sociale kompetencer, der giver dem handlemuligheder til at indgå i sociale sammenhænge under nogle faste og trygge rammer, der skaber mulighed for udvikling.
Fagbeskrivelse: De studerende spiller brætspil med hinanden. Der udvælges 6-8 brætspil pr. semester, som de studerende kan vælge sig på. Underviserne støtter og giver redskaber til de studerende, således de får den støtte det kræver.

Praktisk information

Her kan du finde praktisk information om STU.

Åbningstider

Specialisterne har åbent mandag til fredag kl. 8.00-17.00. Alle studerende har eget nøglekort.

Undervisning

De studerendes daglige mødetid er fra kl. 10 til 14:30, undtagen onsdag, hvor de møder fra 11:30 til 15. Vores studerende er altid velkomne til at komme hos Specialisterne, både før og efter den fastsatte mødetid.

Normering

1 underviser pr. 6 studerende

Ferie 2019/2020

 • 1. skoledag mandag d. 12. august

 • Efterårsferie 14. – 18. oktober

 • Juleferie 23. december – 1. januar

 • Vinterferie 10. – 14. februar

 • Påskeferie 6. -13. april

 • 1. maj Store Bededag 8. maj

 • Kr. Himmelfartsferie 21 maj – 22. maj

 • 2. pinsedag 1. juni

 • Grundlovsdag 5. juni

 • Sidste skoledag fredag den 26. juni

Kørselsordning

Kommunerne sørger for transport til og fra Specialisterne, hvis der er behov for dette.

Medarbejdere i Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Karen Hein

hein@specialisterne.com

Rikke Haaning Bang

rhb@specialisterne.com

Viktor Hansen

vha@specialisterne.com

Kasper Römer-Bruhn

kab@specialisterne.com

Trond Clementsen

trc@specialisterne.com

Mikkel Kristiansen

mkr@specialisterne.com

Linda Henriksen Weimann

lhw@specialisterne.com